MUSAICUM

Projekt MUSAICUM od 2009 roku daje głos i muzyczny kształt artystycznym poszukiwaniom i fascynacjom mieszkającej w Niemczech polskiej sopranistki Karoliny Brachman.  Obsada zespołu jest z projektu na projekt zmienna, co jest uwarunkowane różnorodnością programów, obejmujących muzykę od XVII wieku poprzez oświecenie, klasycyzm i wczesny romatyzm.

Muzycy towarzyszący sopranistce specjalizują się w historycznych praktykach wykonawczych i muzykę minionych epok wykonują ze szczególną dbałością o styl, na instrumentach historycznych lub ich kopiach.

Swoje koncerty Karolina Brachman kształtuje na wzór mozaiki. Z niewielkich form, jakimi są wykonywane utwory – angielskie lute songs, francuskie airs de cour, włoskie i niemieckie madrigali, motetti i concerti – tworzy programy, mające w założeniu odmalować obraz epoki, oddać to, co w różnych kręgach uważano wówczas za piękne i ważne. Pokazać i wyrazić, jak przez muzykę dochodził do głosu świat ludzkich emocji, fantazji i marzeń.

Obok twórczości kompozytorów bardziej popularnych, jak John Dowland, Dietrich Buxtehude czy Claudio Monteverdi, zespół MUSAICUM sięga często po  niekonwencjonalny, zapomniany bądź trudno dostępny repertuar, jak choćby twórczość barokowych kompozytorek, bądź też najnowsze odkrycia muzykologiczne, ale ostatecznym kryterium doboru jest po prostu dobra muzyka…

Do tej pory w projektach MUSAICUM udział wzięli:

· Stephan Rath, Christoph Barth – lutnia
· Irene Klein, Krzysztof Firlus – viola da gamba
· 
Anna Firlus, Marcin Świątkiewicz, Marek Toporowski – klawesyn, organy
· 
Alexander Puliaev – pianoforte
· Georges Barthel – flet traverso
· Johanna Seitz – harfa
· Małgorzata Malke, Marzena Biwo – skrzypce
· 
Elisabeth Seitz – psalterium
· Markéta Cukrová – mezzosopran