Kantaty Johanna Sebastiana Bacha

10 listopada 2019

J. S. Bach – kantata BWV 127 Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott
 i Kantata BWV 180 Schmücke dich, o liebe Seele

Dyr. Johannes Köstlin

Altena, Lutherkirche, godz. 17:00