Die Ehre Gottes aus der Natur

Ody i pieśni nabożne pana profesora Gellerta z melodiami przez Karola Filipa Emanuela Bacha ułożone.

„Nabożne pieśni i ody”, są dziełem dwóch wybitnych przedstawicieli nurtu sentymentnego w muzyce i literaturze XVIII- wiecznych Niemiec: kompozytora Carla Philippa Emanuela Bacha oraz poety i teologa Christiana Fürchtegotta Gellerta. Są zarazem przykładem najwcześniejszej formy pieśni z fortepianem.

Inaczej niż jego słynny ojciec, wirtuoz organów i klawesynu, Johann Sebastian, który do pierwszych modeli nowego wynalazku: fortepianu młoteczkowego (Hammerklavier) odniósł się z dużą rezerwą, Carl Philipp Emanuel Bach przyjął nowy instrument entuzjastycznie. Instrument ten nadawał się, jak żaden inny, by wyrazić nim to, czego nowy styl wymagał w zakresie dynamiki i cieniowania brzmienia. Wreszcie emocje mogą płynąć falami, nie ulegając schematycznym przełamaniom, zgodnie z naturą, jak głosi jedno z wiodących założeń sentymentalizmu.

CPE Bach niezwykle przekonywująco rozstaje się w „Odach” z barokową stylistyką i techniką kompozytorską: figury retoryczne ustepuja miejsca bezposredniej, namacalnej emocji a wahania nastroju dyktują czas i linię melodii. Carl Philipp Emanuel poszerza, wręcz rozsadza tu stosowaną dotychczas w akompaniamencie technikę basso continuo, zaś w niektórych pieśniach komponuje precyzyjnie samodzielny głos fortepianowy, tworząc podwaliny pod gatunek który 50 lat później, pod piórem Schuberta i Schumanna szturmem zdobędzie słuchaczy w całej Europiej jako pieśń romantyczna.

Niniejszy program zawiera obok pieśni CPE Bach także jego porywającą Fantazję fis-moll CPE Bachs Empfindungen oraz polonezy Wilhelma Friedemanna Bacha, drugiego syna Johanna Sebastiana.

Duo MUSAICUM
Karolina Brachman – Sopran
Alexander Puliaev – Pianoforte